Sheraton Amsterdam Airport Hotel

  • ‘State-of-the-Art’ oplossing
  • Geschikt voor verschillende gebruikers
  • perfecte visuele weergave

De uitstraling van een internationaal vijf-sterren hotel

Het Sheraton Amsterdam Airport Hotel is als internationaal Hotel & Conferentiecentrum geen kleintje. Het vijf-sterren hotel kan dagelijks bij volle bezetting onderdak bieden aan duizend gasten, afkomstig uit alle windstreken van de wereld. Met dagelijks zoveel gasten over de vloer is veiligheid een topprioriteit voor het hotel. Daarom moest de Amerikaanse hotelketen op het gebied van brandveiligheid gaan voldoen aan de Nederlandse wetgeving en eisen van het Bouwbesluit 2012. Projectleider Max van Holst Pellekaan van MVH Adviseurs werd ingehuurd om deze uitdagende exercitie te leiden. Naast hem op de foto de trotse Security Manager van het hotel; Richard Hoogeboom
 


De verschillende wensen en eisen

En er moest heel wat gebeuren want er waren veel verschillende wensen, zowel vanuit de brandweer als van het management van het hotel. De brandweer had als wens dat de brandveiligheidsinstallaties zowel aan de Nederlandse wet- en regelgeving als aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012 en aan de certificeringsregelingen zou voldoen. Op dat moment voldeed het hotel hier niet aan doordat het gebouwd is in de jaren 1993/1994 conform Britse en Nederlandse brandveiligheidsvoorschriften en de daarbij behorende voorzieningen zoals een sprinklerinstallatie. Ook het management van het hotel had zo haar wensen. Zij wilde graag dat alle veranderingen in de reeds aanwezige systemen zouden worden ingepast en dat de visuele weergave zou passen bij de uitstraling van een vijf-sterren hotel in een internationale omgeving. Daarbij moest het brandweerpaneel niet alleen het ‘gereedschap’ van de Schiphol Brandweer worden, maar ook van de eigen bedrijfshulpverleningsorganisatie en security afdeling.

De oplossing

Om aan al deze wensen tegemoet te kunnen komen, is gekozen voor een ‘State-of-the-Art’ digitaal brandmeldpaneel. In dit paneel komen alle belangen en wensen van de betrokken partijen samen. Iedere partij kan hier de informatie uit halen die voor hen van belang is om bij calamiteiten snel een gedegen aanvalsplan te kunnen maken.

De rol van de adviseur

“Vanaf het moment dat de wensen en eisen duidelijk waren, ben ik de eerste gesprekken gaan voeren met de brandweer/Veiligheidsregio. Om hen zo mee te nemen in het proces van vervanging en aanpassing van de installaties en het verkrijgen van nieuwe vergunningen”, vertelt Max van Holst Pellekaan. “Daarnaast zijn Schiphol Real Estate en Schiphol Parking belanghebbenden vanwege de ligging van het hotel. Deze partners moesten ook aanhaken en - waar nodig - goedkeuringen geven en geïnformeerd worden.” Zo ontstond er een heel team dat het gehele project zou gaan begeleiden. Samen met de afdeling Beveiliging en de Technische Dienst van het hotel heeft dit team alle wensen vertaald voor de brandveiligheidsinstallaties en voor het nieuwe geografische digitale brandweerpaneel. Onderdeel van het project was het gedeeltelijk vervangen van de sprinklermeldinstallatie en het verplaatsen van de sprinklerpomp kamer. Maar ook het realiseren van een betere ingang voor de Brandweer en een passende uitstraling van de entree van het Conferentiecentrum

Resultaat om trots op te zijn

Al met al best een uitdagend project omdat alle betrokken partijen met elkaar moesten samenwerken. Om tot het best mogelijke resultaat te komen inventariseerde projectleider Van Holst Pellekaan bij aanvang van het project de wensen en belangen van alle stakeholders. En bracht hen met elkaar in contact zodat de communicatie vlekkeloos zou verlopen gedurende het project. Deze aanpak vormde de basis voor het succes. Max: “Met elkaar hebben we dit uitdagende project tot een geweldig einde gebracht. Een geweldig resultaat waar iedereen blij mee is en waar we met recht trots op kunnen zijn!”

Op zoek naar een soortgelijke oplossing? +31 (0)299 411 350 | [email protected]