Service overeenkomst

Een service-overeenkomst biedt de zekerheid van een snelle oplossing van problemen en storingen en het voorkomen daarvan door preventief onderhoud. Tevens profiteert u onbeperkt van Technisch support. Deze service wordt u namelijk aangeboden zodra u een service-overeenkomst met Pneuman afsluit.
Service-overeenkomsten zijn er in verschillende vormen; de juiste keuze is geheel afhankelijk van uw systeem en de door u gewenste responsetijd.

 

Preventief Onderhoud

Dit is onderdeel van een service overeenkomst.
Tijdens onderhoud wordt de functionele werking van uw installatie opnieuw getest door een “kop-staart test”. De in-en uitgangsignalen worden gecontroleerd en zo nodig opnieuw geijkt of afgesteld. Wij houden de software up to date, maken voor u een systeem back-up en vervangen eens in de drie jaar de back-up accu. Uiteraard controleren wij de uiterlijke toestand en worden de schroefverbindingen nagetrokken van alle Pneuman onderdelen. Wij streven ernaar om eventuele defecte onderdelen direct te vervangen. Indien noodzakelijk wordt er met u een vervolgafspraak gemaakt. Na onderhoud krijgt u een uitgebreide rapportage met daarin de gecontroleerde installatie onderdelen, de instellingen van de software en wat onze aanbevelingen zijn