MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Pneuman streeft naar duurzaamheid in alle zakelijke activiteiten en stelt zich ten doel om, samen met onze partners, te voldoen aan de hoogste ethische-, maatschappelijke- en milieunormen. Onze zakenpartners spelen hierin een belangrijke rol.

We streven ernaar om zaken te doen met personen en organisaties die onze hoge ethische normen onderschrijven en net als Pneuman op maatschappelijk verantwoorde wijze werken.De door Pneuman gehanteerde normen voor gedrag en integriteit zijn vastgelegd in een Gedragscode opdat ook onze zakenpartners kennis kunnen nemen van onze principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Download onze Gedragscode.