PX Volendam

  • Voldoet aan NEN 2535
  • Bevordert brandveiligheid
  • Onverwoestbaar

Van noodzaak naar sierraad

De brandmeldcentrale van uitgaanscentrum PX meldt verplicht direct door naar de brandweer van Edam Volendam. Derhalve is er een brandmeldpaneel in de entree opgehangen, een plaats die direct bereikbaar is voor de brandweer. Zodra de brandweer bij een brandmelding via de brandweeringang is binnengekomen, telt maar één ding: antwoord krijgen op de vraag uit welke sectie van het gebouw de melding afkomstig is. 


Brandweerogen

Dit geografische brandmeldpaneel is door Werner de Groot, één van de 7 brandweermedewerkers in de gemeente Edam-Volendam, beoordeeld of het voldoet aan de gewenste overzichtelijkheid. De plattegrond moet voor iedereen logisch en begrijpelijk zijn. Vooral bij grotere en meerlaagse gebouwen is dat een uitdaging. Pneuman is daar goed in geslaagd, zegt hij.

Gebruiksbesluit

Op het geografisch paneel dat geëist is bij PX moet je bij een melding direct kunnen zien waar je heen moet. Een goed paneel brengt de meldingshaard en de weg ernaartoe helder in beeld, zodat snel kan worden gehandeld. " Dit ligt in het verlengde van Het Gebruiksbesluit, de NEN-normen en de brandweereisen. Ondanks alle wensen en eisen is dit paneel een sierraad aan de wand in de hoofdentree.

Kijk, hier hebben we wat aan - Werner de Groot Preventieambtenaar brandweer Edam-Volendam.
Brandmeldpanelen, daar weten wij alles van +31 (0)299 411 350 | [email protected]