Digitaal

Digitale technieken verhogen de veiligheid en verkleinen het risico bij brand. Een geëist brandmeldpaneel kan uitgevoerd worden als digitaal paneel. Ook een ontruimingspaneel kan digitaal worden uitgevoerd. Bent u op zoek naar een oplossing om snel een melding en beeld te krijgen van een brandalarm of een storing aan de brandmeldinstallatie, neem dan contact op met ons..