Wat de Ridders van de Ronde Tafel destijds al wisten ...

U heeft ze misschien wel eens gelezen; de spannende avonturen van koning Arthur en zijn Ridderorde van de Ronde Tafel. Geen uitdaging was de moedige ridders te gek. Hun opdracht was vaak dat ze iets moesten doen om de veiligheid van hun burgers en edellieden te waarborgen. Voordat een van de ridders op pad ging om de opdracht te vervullen, hielden ze gezamenlijk overleg aan de Ronde Tafel over de te volgen strategie. Een heldere opdracht en een doordachte aanpak waarmee de ridder van dienst na een reis vol avonturen als winnaar huiswaarts kon keren.

Ook tegenwoordig worden bij het ontwikkelen van een digitaal brandmeldpaneel vaak al in de oriënteringsfase alle stakeholders betrokken. Dit is belangrijk vanwege de vele mogelijkheden van een digitaal paneel en de nog relatieve onbekendheid van het product. Maar even terug naar het begin: wanneer is een brandmeldpaneel ook al weer verplicht? Als er een verplichte doormelding naar de brandweer is van de brandmeldinstallatie is - in de meeste gevallen - een brandmeldpaneel verplicht.

Bewustwording is belangrijkste preventiemiddel

Vervolgens moet er gekozen worden voor een conventioneel of digitaal paneel. Brandweer van de gemeente of zelfs de regio, adviseur, installateur, facilitair manager, Hoofd BHV, eigenaar van het pand en soms zelfs al de inspectie zijn vaak intensief betrokken bij de totstandkoming van een digitaal paneel. Door die betrokkenheid en het meedenken van alle stakeholders krijg je een product dat aan ieders wensen voldoet. Neveneffect van deze betrokkenheid is dat de bewustwording van risico's op brand en de gevolgen daarvan groter wordt. Je bewust zijn van brandgevaar is het beste preventiemiddel dat er is, zonder dat je een cent hoeft te investeren.

Extra functionaliteiten

Het brandpaneel is uiteraard bedoeld voor de brandweer maar zonder aan de noodzakelijke functionaliteiten te tornen kan een digitaal paneel veel extra’s bieden. Bijvoorbeeld om de interne organisatie en daarmee de brandveiligheid te vergroten. Steeds vaker worden digitale brandmeldpanelen aangeschaft terwijl ze niet verplicht zijn, dus bovenwettelijk. Bijvoorbeeld in hotels, datacentra, grote distributiecentra en in de foodsector door schaalvergroting en daarmee gepaard gaande verhoogde risico’s op grote brand- en financiële schade. Hier hebben we eerder al een blog over geschreven.

Alle Stakeholders aan de Ronde Tafel

Pneuman informeert graag alle stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium over de mogelijkheden en de eisen waaraan een digitaal brandmeldpaneel moet voldoen. Hoe meer ‘Ridders’ er aan de al dan niet Ronde Tafel plaatsnemen, hoe beter de veiligheid van de burgers immers gewaarborgd kan worden.

Meer weten over de mogelijkheden van een digitaal brandmeldpaneel?

Nodig ons uit en we komen graag bij je langs met een demo om je te laten zien wat de mogelijkheden zijn van een digitaal brandmeldpaneel.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351