Digitale brandmeldpanelen gaan als warme broodjes in Foodsector

Ziekenhuizen en Musea kiezen al vaak voor een digitaal brandmeldpaneel als onderdeel van een te certificeren brandmeldinstallatie. In de hotelbranche zien we dezelfde trend. Hoewel een brandmeldpaneel hier meestal niet wordt vereist, wordt er toch steeds vaker voor gekozen. Logisch, in deze sectoren draait immers alles om de veiligheid van mensen. Zelfs in de Foodsector gaan digitale brandmeldpanelen als de spreekwoordelijke warme broodjes over de toonbank. En ook hier zijn genoeg goede redenen voor aan te wijzen.

Groei foodsector

In de foodsector spelen verduurzaming, consumententrends en innovatie momenteel een belangrijke rol. Deze sector innoveert niet alleen maar groeit ook enorm de laatste jaren. Ook de ondernemingen zelf worden steeds groter en schaffen meer en betere installaties aan. Daarbij zien we een toename in verbouwingen en nieuwbouw in deze sector om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende behoefte aan opslagcapaciteit. Alles om een concurrerend en kwalitatief hoogwaardig product te kunnen leveren.

Toenemend risico

Door deze schaalvergroting worden de risico’s van schade bij brand groter. Een brand kan immers overslaan naar naastgelegen panden. En door toenemende automatisering zijn er minder mensen op de werkvloer die een beginnende brand kunnen opmerken en bestrijden. Investeren in een automatische brandmeldinstallatie is dan een slimme investering die zichzelf altijd terugbetaald. Door op afstand overzicht te houden op je gebouw en de bijbehorende installaties kun je het risico op brand zo klein mogelijk houden.

Zo kun je de schade beperken

Als er brand ontstaat en deze wordt automatisch gemeld, is het van het grootste belang om zo snel mogelijk de precieze locatie van de brand te weten. Op een groot terrein is brand vaak lastig te lokaliseren, bijvoorbeeld doordat productie- en opslaghallen vol staan met machines en producten. Een digitaal brandmeldpaneel biedt dan uitkomst door de locatie van de brand en het type melding aan te geven op een plattegrond. Een groeiend aantal hoogwaardige foodleveranciers heeft inmiddels een digitaal brandmeldpaneel om zo het risico op miljoenenschade door brand te beperken. Om er een paar te noemen; een vleesfabriek in Noord-Brabant, een Melkfabriek in Drenthe, slachterijen in Utrecht en Zuid-Holland en kaasfabrieken in Gelderland en Zuid-Holland.

Klaar voor nu en de toekomst

We zetten de voordelen van digitale brandmelding nog even op een rijtje:

  1. Een alarmmelding en het beeld dat wordt weergegeven op het brandmeldpaneel, kan worden doorgestuurd via een beschermde cloud-omgeving naar een smartphone of PC.

  2. Behalve de locatie van het brandalarm, kan ook de vlucht- of aanvalsroute op het paneel worden aangegeven. Een uitkomst bij uitgestrekte terreinen of complexe gebouwen.

  3. Via het paneel kan ontruiming van bepaalde delen van het pand selectief worden geactiveerd middels buttons. Na het intoetsen van een code kunnen de buttons worden geactiveerd.

  4. Wijzigingen en uitbreidingen van de installatie of het gebouw, kunnen op afstand in het paneel worden aangebracht.

Welke extra functies zou u graag zien op uw digitaal Brandmeldpaneel?

Behalve bovengenoemde functies, kunnen wellicht ook andere functionaliteiten die u wenst worden ingebouwd in het brandmeldpaneel. Welke extra functies zou u graag toegevoegd willen zien? Laat het ons weten! Bel ons gerust: 0299 411350 of stuur een mail: [email protected]. Onze experts denken graag vrijblijvend met u mee over de mogelijkheden. Wij zijn Pneuman.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351