Zorgplicht volgens het Bouwbesluit. Weet jij precies wat dit inhoudt?

De meeste facility managers zullen zich er wel van bewust zijn, maar wist je dat je ook als eigenaar van een gebouw een wettelijke zorgplicht hebt om je gebouw brandveilig te houden? Gelukkig hoef je hierbij het wiel niet zelf uit te vinden want er zijn slimme systemen die je hierbij kunnen ondersteunen. Patrik Nijhuis is expert op het gebied van brandwerende doorvoeringen. Hij legt uit wat gebouweigenaren kunnen doen om aan hun Zorgplicht te voldoen.

Dit zegt het Bouwbesluit artikel 1.16 lid 2: Zorgplicht

Na het aanbrengen of wijzigen van een kanaal-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag of brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.­

Meten is weten

Dit betekent dat de gebouweigenaar verantwoordelijk is voor het in correcte staat houden van de brandwerendheid van scheidingsconstructies in zijn gebouw. Maar hoe hou je als eigenaar bij waar er een nieuwe doorvoer is gemaakt in een brandwerende scheidingswand? En hoe weet je of de brandwerende eigenschappen na het doorprikken van een wand nog steeds intact zijn? Juist ja; door een logboek bij te houden.

Ontzorgen via digitaal logboek

Om facility managers en gebouweigenaren te ondersteunen bij deze plicht kunnen ze gebruik maken van een digitaal logboek. Dit is een app waarmee de facilitaire dienst verschillende disciplines zoals de installateur en de applicateur van de brandwerende afdichtingen geautomatiseerd kan aansturen.

Gehele keten wordt geïnformeerd

Patrik: “Via deze app kunnen facility managers of gebouweigenaren doorgeven dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in een brandwerende scheidingsconstructie. Wij ontvangen die melding en houden in het digitale logboek bij waar de afdichtingen en brandscheidingen zitten. Aan de hand van deze situatieschets kan de installateur direct zien hoe de situatie eruit ziet na een wijziging. Via de app ontvangen wij automatisch een melding dat we een doorvoering moeten dichten en nemen dan direct actie. Nadat de doorvoering gedicht is, informeren wij vervolgens de rest van de keten, zodat iedereen die dit moet weten op de hoogte is van het feit dat het gebouw weer aan de eisen voor brandveiligheid voldoet. Alle betrokken disciplines krijgen deze melding. Dit geldt als een sluitend bewijs naar brandweer waarmee de cirkel weer rond is."

Periodieke inspectie en onderhoud

Daarnaast ben je als gebouweigenaar wettelijk verplicht periodiek onderhoud uit te voeren aan brandwerende doorvoeringen. Ook dit kan eenvoudig plaatsvinden via het digitale logboek. Door het inplannen van de periodieke inspecties en het eventueel laten herstellen van de brandwerende doorvoeringen. Zo wordt er geen tijd verloren en blijf je als gebouweigenaar het hele jaar door aan je Zorgplicht voldoen. Dit onderhoud van je gebouw hoeft niet in een keer te gebeuren. Elk bouwdeel mag gedurende de loop van een jaar aangepakt worden. Dit onderhoud kost nooit meer dan een paar werkdagen. Zo kunnen de kosten van het onderhoud gespreid worden over meerdere jaren.

Samen zorgen voor brandveiligheid

Patrik Nijhuis is werkzaam bij Buro Brandbeheersing in Broek op Langedijk waar - net als bij Pneuman - ook mensen uit Volendam werken. Patrik: “Dat is vaak erg handig want zodra een paneel van Pneuman ergens wordt aangesloten en de kabels van het paneel moeten door een muur heen, heb je te maken met functiebehoud van brandwerende doorvoer. Dan is het praktisch om korte lijntjes met elkaar te hebben. Zo verhogen we samen de veiligheid van gebouwen. Met behulp van het digitale logboek heb je dit als gebouweigenaar direct goed geregeld en hoeft het je niet veel tijd of geld te kosten. Terwijl het wel het verschil kan maken tussen leven of dood. Dan lijkt de keuze me niet zo moeilijk.”

Meer weten?

Wil jij de zorg voor brandpreventie binnen jouw bedrijf uitbesteden aan een professionele partij? Bel dan gerust met Patrik Nijhuis van Buro Brandbeheersing. Hij vertelt je er graag meer over.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351