Wees voorzichtig met wat je wenst…

De mogelijkheden om informatie te verstrekken op een digitaal brandmeldpaneel zijn vele malen groter dan bij een conventioneel paneel. Bijna alles is mogelijk. En juist hier schuilt een valkuil. Want met alle verschillende stakeholders en even zoveel wensen, kan het lastig zijn om tot een goede oplossing te komen. Ook verliest men soms uit het oog dat een digitaal brandweerpaneel in eerste instantie voor de Brandweer bedoeld is. Laten we eens kijken naar welke informatie noodzakelijk is en wat er daarnaast nog meer kan en mag.

Een conventioneel brandmeldpaneel toont slechts één (statisch) beeld met hierop alle bouwlagen, waarop leds oplichten bij een brandalarm. Bij een digitaal (dynamisch) brandmeldpaneel kunnen verschillende tabbladen getoond worden. Bij het inrichten van een paneel kijken we eerst naar die informatie die noodzakelijk is om in geval van een brandmelding de brandweer snel een duidelijk overzicht van de situatie ter plaatse te bieden. Vervolgens kijken we naar welke informatie nog meer wenselijk is om te tonen op momenten dat er geen sprake is van een alarm.

Welke informatie moet sowieso getoond worden?

Bij brand worden het gebouw en de bouwlaag getoond waar het brandalarm is geconstateerd. Daarnaast wordt er altijd een overzicht van de begane grond of van het hele terrein getoond zodat altijd in een oogopslag duidelijk is waar men zich bevindt. In rust wordt een zogeheten ‘rust pagina’ getoond. Dit kan bijvoorbeeld een luchtfoto zijn van het gebouw of een artist impressie van het complex, zoals bij het VUMC. Daarnaast worden vaak ondersteunende tabbladen opgenomen, bijvoorbeeld met veiligheidsinstructies of een tabblad waarin de blus zones aangegeven staan. Ook kunnen op elk tabblad nog specifieke zaken worden getoond. Bijvoorbeeld bij een sprinkler melding toont het paneel oplichtende sprinkler zones en soms nog andere handige informatie, zoals waar de blusleidingen zich bevinden en de snelste route ernaartoe.

Duo Functionaliteit

Eerder genoemde informatie is specifiek voor de brandweer. Daarnaast hebben de stakeholders die betrokken zijn bij het paneel vaak zelf nog belangrijke informatie die ze kwijt willen op het paneel. Zoals de vertrektijden van het Openbaar Vervoer ter plaatse of een reclameboodschap. Deze ‘duo functionaliteit’ is toegestaan en vastgelegd in de NEN 2535. Zodra er een brandalarm is, wordt de duo functionaliteit overruled en toont het paneel weer alleen die informatie die noodzakelijk is voor de Brandweer.

Zoveel mensen zoveel wensen …

Tijdens een bespreking die wij onlangs hadden met klant en een aantal stakeholders (adviseur, eindgebruiker, installateur, systeemleverancier, paneel leverancier en de brandweer) om een digitaal brandmeldpaneel in te richten, ontstonden er allerlei wensen en ideeën om in het paneel te integreren. In hun enthousiasme vulde iedereen elkaar aan tijdens de discussie. De een zei: ‘Ja, dat is mooi, en dan kan dit er ook mooi bij...’ Waarop een ander kwam met weer een idee over ‘zus en zo’. Op een gegeven moment vroeg de aanwezige brandweerman de aandacht en zei op afgepaste toon: ‘Bedenk wel; dat paneel is er voor mij …’ Uiteraard had de beste man gelijk. Het brandmeldpaneel heeft als doel de brandweer te helpen om bij een brand in korte tijd een inventarisatie te maken van de situatie. Natuurlijk zijn we er uit gekomen met elkaar; bijna alle wensen konden worden geïntegreerd zonder de hoofdfunctionaliteit van het paneel te beïnvloeden. De moraal van dit verhaal? Maak je wensen kenbaar, maar hou altijd voor ogen voor wie het paneel in eerste aanleg bedoeld is.

Weten wat kan en wat mag?

Bel Pneuman.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351