Wanneer is een ontruimingsplan verplicht?

Bij brand in een gebouw moet iedereen snel kunnen vluchten. In onze vorige blog over vluchtroutes beschreven we waar je onder andere op moet letten bij het bepalen van een vluchtroute. In deze blog zoomen we in op de eisen die men aan het ontruimingsplan en de ontruimingsplattegrond stelt.

Veilig vluchten is geen kwestie van slechts één oplossing of maatregel, het is een keten die bestaat uit verschillende schakels. Het is dus belangrijk dat alle schakels even sterk zijn. Het hebben van een ontruimingsplan en bijbehorende ontruimingsplattegrond zijn onderdeel van die keten van veiligheidsmaatregelen.

Wanneer heb ik een ontruimingsplan nodig?

Ontruimen van gebouwen (veilig vluchten bij brand) is één van de eisen uit het bouwbesluit, een gebouw met gebruiksfunctie en een brandmeldinstallatie (en ontruimingsinstallatie), moet ook over een ontruimingsplan beschikken. Of een brandmeldinstallatie verplicht is, hangt af van de gebruiksfunctie en van het gebouw zelf.
Vanuit de Arbowet en het Arbobesluit, waarin onder andere wordt aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek gewaarborgd moeten zijn
, kan het zijn dat een ontruimingsplan noodzakelijk is. Elk bedrijf of instelling welke bestaat uit meer dan 1 persoon is volgens de wet verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin staat beschreven wat de risico’s binnen de betreffende organisatie zijn. De risico’s waarvoor geen directe oplossing kan worden gevonden noemen we restrisico’s en kunnen worden meegenomen in het bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan. Restrisico’s zijn bijvoorbeeld brand, bommeldingen, vallen of struikelen. Restrisico’s kunnen een reden zijn een gebouw te ontruimen, bijvoorbeeld bij brand of een gaslek.

Nauwkeurige taakomschrijving

Volgens een verwijzing in het bouwbesluit 2012, moet het ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan opgesteld zijn conform de NEN 8112. Om ervoor te zorgen dat een ontruiming goed verloopt, staat de taakomschrijving voor degenen die met de ontruiming zijn belast, nauwkeurig beschreven in deze norm. In het ontruimingsplan worden de onderlinge afspraken, taken en verantwoordelijkheden van hulpverlener van de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) beschreven.

En hoe zit het met de ontruimingsplattegrond?

Ontruimingsplattegronden worden ook wel vluchtwegplattegronden of evacuatieplattegronden genoemd en zijn bedoeld om de gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten.

Ontruimingsplattegronden kunnen van levensbelang zijn en moeten daarom eenvoudig door iedereen begrepen kunnen worden, leeftijd of taal mag geen barrière zijn.
Het is daarom van belang dat een ontruimingsplattegrond eenvoudig van opzet is en voorzien is met alleen de nodige informatie die voor het vluchten van belang zijn.
Denk hierbij aan de vluchtroutepijlen die u vanaf de locatie “U BEVINDT ZICH HIER” naar de nooduitgangen leiden, de bruikbare brandblusmiddelen, handbrandmelders en EHBO/BHV-hulpmiddelen. Ontruimingsplattegronden worden opgesteld conform de NEN 1414-1:2019 en in het ontruimingsplan worden kopieën van deze ontruimingsplattegronden opgenomen.

Oefen voor je leven …

Een ontruimingsplan en -plattegrond zijn dus belangrijke hulpmiddelen in geval van brand of een calamiteit. Het is echter niet genoeg om deze zaken alleen ‘op orde’ te hebben. Laat BHV'ers en medewerkers er vooral mee oefenen op momenten dat alles veilig is. Dus heb je een ontruimingsplan, oefen daar dan ook regelmatig mee op kantoor. Want bij brand en rook kun je zelfs in je eigen kantoorgebouw verdwalen. Denk na over zaken als: Is het plan nog wel up-to-date, want door (interne) verbouwingen kunnen de vluchtroutes gewijzigd zijn, wie neem ik mee op mijn vluchtroute, is de vluchtrouteaanduiding goed verlicht en overal zichtbaar, waar is de dichtstbijzijnde vluchtroute en kan ik die desnoods op de tast vinden? dit soort dingen moet je voordat er een calamiteit uitbreekt doorspreken en oefenen met elkaar. Want uiteindelijk is de mens en zijn gedrag de belangrijkste schakel in de keten van veiligheidsmaatregelen.

Meer weten over brandpreventie?

In onze blogs schrijven we regelmatig en vanuit verschillende invalshoeken over brandpreventie. Als dit onderwerp u interesseert, hou onze blogs dan in de gaten. Wij zijn Pneuman.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351