Waarom Oefenen Zo Belangrijk Is

Veel bedrijven en organisaties vertrouwen erop dat ze met de jaarlijkse herhalingstrainingen voor hun BHV'ers voldoen aan de wettelijke vereisten, maar klopt dit wel? En is het zinvol om ontruimingsoefeningen te houden? En wat is de meerwaarde van een brandmeldpaneel bij zo’n oefening? In deze tweede blog over de zin en onzin van ontruimingsoefeningen onderzoeken we deze vragen.

De jaarlijkse BHV training is eigenlijk het bijhouden van de basiscompetenties die de BHV-er nodig heeft voor het kunnen uitvoeren van hun BHV-werk. Die competenties komen voort uit de algemene restrisico’s die ieder bedrijf heeft. Daarnaast kunnen er nog specifieke restrisico’s zijn, waar een BHV-er wellicht een aanvullende training voor zou moeten volgen. Een RI&E, de locatie en andere regelgeving kunnen als input gebruikt worden voor deze aanvulling.

Ervaring maakt de meester

Bij oefenen denken organisaties meestal aan de ontruimingsoefening, waarvan de Arbowet zegt dat het ontruimen regelmatig geoefend moet worden. Maar er zijn ook andere denkbare scenario’s, die vanuit de RI&E geïdentificeerd en geoefend moeten worden. Deze scenario’s kunnen het beste op de eigen locatie geoefend worden omdat daarbij de locatiespecifieke eigenschappen en kenmerken van het BHV-/Calamiteitenplan geoefend kunnen worden. Dit, om eventuele knelpunten te onderkennen en waar nodig, aan te passen.

Verplichte BMI 

Voor gebouwen met een verplichte brandmeldinstallatie (BMI) vereist het Bouwbesluit ook een ontruimingsplan en jaarlijkse ontruimingsoefeningen. Hierdoor kunnen er dus twee handhavende instanties zijn die beiden toezien op de naleving van ontruimingsoefeningen.

Tijd als belangrijkste factor bij brand

Tijd speelt een cruciale rol bij ontruimen. Daarom is het van belang dat de alarmerings-, verkennings- en inzetfase goed op elkaar aansluiten en dat deze geoefend wordt. Kijk bij een ontruimingsoefening vooral naar wat wél mogelijk is met bijvoorbeeld het verplaatsen van niet-zelfredzame mensen en het afstoppen van productielijnen. Zodat je alles goed in tijd en ruimte kunt plaatsen en de procedure kunt verbeteren. 

Oefenen in fases

De oefening begint meestal met een 'table-top' oefening, waarbij de beschreven procedures worden getoetst. In het verlengde hiervan start je met het daadwerkelijke oefenen, van klein naar groot, voor geoefend op table-top of juist niet en aangekondigd of niet. Het oefenen evolueert na verloop van tijd, waarbij scenario's complexer kunnen worden en zelfs de samenwerking met de brandweer kan worden geoefend. Het proces van oefenen en verbeteren kan meerdere jaren in beslag nemen, afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Wil je meer weten over brandmeldpanelen en welke het meest geschikt zijn voor jouw organisatie?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0299 411350, bij Pneuman denken we graag met je mee.

 

Over de auteur: Robert Schoormans is BHV expert.

Meer informatie over het werk van Robert vind je op: https://www.linkedin.com/in/rschoormans/


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351