Waar is hier de nooduitgang?

Herken je dit? De route naar de nooduitgang ziet er uit als een labyrint. Want ondanks alle adviezen over brandveiligheid zetten mensen van alles voor de belangrijkste uitgang. Van fusten bier tot oude kantoormeubelen en tafels voor dat feestje want: ‘er breekt toch geen brand uit’, is de redenering. Maar je zult zien: je hebt die nooduitgang het hardst nodig als je er niet op rekent.

Drie opvallende feitjes over menselijk gedrag in noodsituaties:

1. Mensen kiezen meestal de bekende weg

Uit onderzoek blijkt dat mensen vluchten via de route die ze het best kennen. Dit leidt ertoe dat als er brand uitbreekt, mensen niet naar de dichtstbijzijnde nooduitgang gaan, maar naar de ingang waardoor ze naar binnen zijn gekomen.

2. Exitbordjes worden over het hoofd gezien

Meer dan 90 procent van de mensen die een ernstige calamiteit overleeft, was zich tijdens de ramp niet bewust van de aanwezigheid van de groene ‘exit’ bordjes of negeerde deze simpelweg.

3. Mensen zijn gevoelig voor verbodsborden

Ook blijkt dat mensen een nooduitgang niet graag gebruiken als er op staat dat deze ‘alleen in geval van nood’ gebruikt mag worden. Iets om over na te denken dus ...

Locatie van de nooduitgang is essentieel

Het horen van een ontruimingsalarm is voor veel mensen nog niet het signaal om zich uit de voeten te maken. Van doorslaggevend belang blijkt ook wat anderen doen: vluchten zij, of gaan ze door met werken? Pas wanneer de vlammen al om zich heen grijpen, zijn mensen zich bewust van de noodzaak om te vluchten. Mensen en mieren reageren ongeveer op gelijke wijze in stresssituaties. Uit onderzoek naar evacuaties met mieren blijkt dat in een ruimte met meerdere uitgangen sommige uitgangen meer gebruikt worden dan andere. De groep verdeelt zich dus niet evenredig over de uitgangen. De ontruiming verloopt bovendien sneller als de uitgangen zich in de hoeken van het pand bevinden, in plaats van in het midden van de muren.

Wees zelf verantwoordelijk

Bij controles van Horeca, verzorgingshuizen en winkels blijken nooduitgangen vaak versperd, buiten gebruik of niet duidelijk aangegeven met een verlicht bordje waarop het woord Nooduitgang’ te lezen is. De verantwoordelijke krijgt dan een waarschuwing. Of als het eerder voorgekomen is, een boete. Maar zo’n controle blijft slechts een momentopname en een dag later kan die vuilcontainer de nooduitgang alweer blokkeren. Blijf dus altijd zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de brandveiligheid in en rond je pand. Controleer dagelijks of de vluchtwegen daadwerkelijk vrij zijn. En oefen regelmatig met je personeel wat ze moeten doen in een noodsituatie. Welke vluchtwegen zijn er? Waar bevinden die zich en hoe kom je het snelst van je werkplek naar de dichtstbijzijnde nooduitgang? Wil je hierover met een deskundige sparren? Vraag je plaatselijke brandweerkorps om tips of bel een specialist. Zij denken graag met je mee.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351