Veilig Oud en Nieuw

De jaarwisseling staat voor de deur; traditioneel een tijd van gezelligheid, vuurwerk en feestelijke evenementen. Ook vuurwerk, met haar prachtige kleuren en schitterende lichtshows, draagt bij aan de feestelijke sfeer die Oudejaarsavond kenmerkt. Maar te midden van alle festiviteiten schuilt een gevaar dat elk jaar weer de kop opsteekt in het nieuws: de schade en verwondingen veroorzaakt door onvoorzichtig omgaan met vuurwerk.

Hoewel we allemaal bekend zijn met de gevaren van brand en letsel dat vuurwerk met zich mee kan brengen, blijft het aantal incidenten in de Oudejaarsnacht onverminderd hoog. Elk jaar rapporteert het nieuws over ernstig oogletsel, kinderen met verwondingen en verwoeste huizen en auto's. De schade aan particuliere eigendommen alleen al bedraagt jaarlijks zo'n 15 miljoen euro. Maar dit bedrag vertegenwoordigt slechts een fractie van de werkelijke kosten, zoals het Verbond van Verzekeraars ons laat weten. Bedrijfsschade, medische kosten en de prijs van letselschade zijn hier nog niet eens bij inbegrepen.

Voornamelijk autobranden blijken een groot probleem te zijn, waarbij illegaal vuurwerk en vandalisme de voornaamste boosdoeners zijn, aldus het Verbond. Gelukkig behoren de lezers van deze blog tot de groep professionals die zich bewust is van de risico's die vuurwerk met zich meebrengt. Maar zelfs met dit bewustzijn is voorzichtigheid geboden. Gelukkig heeft Brandweer Nederland een handige webpagina opgesteld met allerlei tips voor het veilig afsteken van vuurwerk, zodat we deze feestelijke avond dit jaar hopelijk zonder incidenten kunnen doorbrengen.

Laten we samen streven naar een jaarwisseling waarbij gezelligheid hand in hand gaat met veiligheid. Zoek elkaars gezelschap op, let goed op jezelf en op je omgeving en laten we ervoor zorgen dat iedereen een prachtige oudejaarsavond beleeft. Pneuman wenst iedereen een schitterende en veilige jaarwisseling!


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351