Spreken jouw veiligheidssystemen elkaars taal?

Steeds meer bedrijfshulpverleners gebruiken Apps om met elkaar te communiceren. Dit stelt veiligheidsorganisaties van bedrijven in staat om zo efficiënt mogelijk te werken. Met als doel de veiligheid van personeel, gasten en bezoekers te waarborgen. Deze samenwerking tussen verschillende disciplines vergt dat er bij een calamiteit nauw samengewerkt wordt. Maar hoe faciliteer je dat verschillende apps en systemen elkaars taal spreken?

Veiligheid van mensen boven alles

Als facilitair manager in de zorg heb je bovendien ook nog de verantwoording voor bewoners of patiënten van de zorginstelling. Veiligheidssystemen en apps worden in de zorg vooral gebruikt door het zorgpersoneel om patiënten te monitoren. Hierbij ligt de focus met name op de zorgvraag. Wanneer er zich een brand of calamiteit voordoet op een afdeling waar patiënten liggen, komt de prioriteit plotseling ergens anders te liggen. Dan is het zaak om bewoners, patiënten, bezoekers en personeel zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Ook hier bestaan systemen voor die aan minimale eisen moeten voldoen zoals voorgeschreven in normen en kwalificaties. Hierbij kun je denken aan oproepsystemen, brandalarmsystemen, selectieve ontruiming en stil alarm. Ook in de zorg doen veiligheids apps hun intrede. Helaas spreken niet alle veiligheidssystemen elkaars taal waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie niet zonder meer communiceren met andere systemen.

Nieuwe oplossing voor goede en snelle communicatie

Wanneer een brandmelding vanuit de brandmeldinstallatie direct zou worden doorgegeven via een app, ben je verzekerd van een snelle melding. Er zijn al systemen die dit kunnen, bijvoorbeeld met een ESPA koppeling. Oplossingen die met een seriële koppeling werken kunnen zelfs nog meer informatie doorgeven. Brandmeldinstallaties die met een cloudoplossing of app werken kunnen via een API communiceren met BHV en zorg Apps. Ook hier zijn al enkele producten en diensten beschikbaar.

We blijven altijd doorgaan

Vanzelfsprekend zijn ook wij bezig om de communicatie tussen brandmeldinstallaties en diverse systemen voor veiligheid verder te ontwikkelen. En dat niet alleen, omdat onze expertise zit in het presenteren van beeld zijn we bezig de data uit brandmeldinstallaties te verrijken met beeld. Daarin zit een enorme meerwaarde. Meer hierover lees je in een volgende blog.

Meer weten?

Heb je vragen, behoefte aan tips of wil je meer weten over veiligheidssystemen voor jouw bedrijf of organisatie? Bel ons gerust: 0299 411 350. We denken graag vrijblijvend met je mee over de beste oplossing voor jouw situatie. Wij zijn Pneuman.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351