Mensen beschermen. Dat is wat we doen.

Wat ons dagelijks bezighoudt en motiveert is het beschermen van mensen in gebouwen door heel Nederland tegen brand en de vreselijke gevolgen ervan. Dit doen we door ervoor te zorgen dat als er, ondanks alle veiligheidsmaatregelen tóch brand uitbreekt, de juiste mensen zo snel mogelijk een brandmelding ontvangen.

Zo'n melding wordt verstuurd naar een brandmeldpaneel. Of rechtstreeks vanaf een brandmeldinstallatie in het bedrijf naar de mobiele telefoon van de klant. Zodat een storing of alarm rechtstreeks wordt doorgegeven aan de dienstdoende hulpdiensten. Inclusief vaak levensreddende informatie over waar de brand zich precies bevindt in het gebouw en wat de beste aanrijroute is voor de hulpdiensten. Maar het kan ook gaan om een melding aan veiligheidspersoneel binnen een zorgorganisatie. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker op de noodknop heeft gedrukt vanwege risicovol gedrag van een cliënt.

Van leverancier naar dienstverlener

In de meer dan 50 jaar dat we bestaan hebben we altijd de drive gevoeld om onze producten steeds beter te maken. We blijven in gesprek met onze stakeholders die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in gebouwen. Zodat we de mensen die met onze producten en diensten werken optimaal kunnen informeren. Om ervoor te zorgen dat een brand, niet uitgroeit tot een ramp. Het vermogen ons steeds aan te passen en snel in te spelen op veranderende technologieën, situaties en wensen van onze klanten, maakt ons tot een sterk bedrijf. Onze technische processen worden steeds meer digitaal. En we schuiven gestaag op van leverancier naar een partij die naast producten ook diensten levert.

Dit is waarom

Het maakt me elke dag opnieuw een beetje trots dat ik bijdraag aan een veiliger werk- of verblijfklimaat voor mensen. Het besef dat dankzij onze diensten, mensen overal in Nederland met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan. Om 's avonds weer veilig terug te keren naar hun geliefden. Maar ook dat patiënten en bezoekers dankzij onze diensten veiliger zijn in instellingen. Dàt is waarvoor we elke ochtend weer opstaan en naar ons werk gaan.

Meer weten?

Wilt u weten hoe Pneuman de brandveiligheid binnen uw bedrijf of instelling kan verbeteren? Bel ons gerust, dan kijken we samen wat de beste oplossing is voor uw situatie.