Kun je door rook heen kijken?

Nee, door rook kun je niet heen kijken. Maar dat probeer je wel bij brand. Met een blinddoek om - en zonder rook - zul je op deze manier feilloos de uitgang weten te vinden. Je vertrouwt op je passen en op je tastzin. Maar wanneer een ruimte vol rook staat, proberen we ook op ons zicht de uitgang te vinden. Wat meestal niet lukt. Het inademen van rook is zeer schadelijk voor de longen. Daarom twee maatregelen om rookontwikkeling zo veel mogelijk te voorkomen.

Zorg voor goede vluchtwegen

In een noodsituatie met rookontwikkeling gebruiken we dus niet automatisch onze ervaring en onze zintuigen om zonder zicht de uitgang te vinden. Gelukkig kun je jezelf en je medewerkers hier wel in trainen. Oefen het eens met nep rook voor de disco. Of onder begeleiding van de brandweer. Het Bouwbesluit schrijft voor dat een gebouw voorzien moet zijn van de juiste vluchtwegen en brand- en rookcompartimenten. Zodat uitbreiding van een brand en rook tot een vooraf bepaald maximum wordt beperkt. Gebruikers en ontwerpers van gebouwen willen echter grote, open, lichte ruimtes. Een indeling in brandcompartimenten beperkt hen hierin. Gelukkig is het technisch mogelijk om die grote, open, lichte ruimtes te handhaven en pas bij een daadwerkelijke brand de compartimenten aan te brengen. Dit door middel van automatisch afrolbare brand- en rookschermen. Deze zijn uitstekend te integreren in de esthetische visie van ontwerper en gebruiker en vallen in opgerolde toestand nauwelijks op. Op commando van een branddetectiesysteem zakken de schermen omlaag en voldoen zo aan de compartimentering eis.

Installeer een rookbeheersingssysteem

Niet in iedere situatie voldoen de afmetingen aan de maximaal voorgeschreven afmetingen voor brand- en rookcompartimenten. Een rookbeheersingssysteem kan dan uitkomst bieden. Dit rookbeheersingssysteem werkt op basis van thermiek. Om afkoeling van de rook te voorkomen of de rook en hitte op een juiste manier te geleiden, wordt in een rookbeheersingssysteem veelal gekozen voor toepassing van rookschermen. Belangrijk hierbij is om per situatie de juiste schermen te kiezen.

Twee mogelijkheden

Brandschermen

30-60-90-120 minuten brandwerendheid op vlamdichtheid (E), straling (W) en isolatie (I) (NEN6069 en EN 1634-1).

Rookschermen

60 - 120 minuten rook werend getest op een temperatuur van 600C (brandkromme conform NEN-EN 12.101-1) 60 – 120 minuten rook werend getest op een temperatuur tot 1050C (standaard brandkromme conform EN 1363-1)

Prima alternatief

Samenvattend kunnen we zeggen dat als de bouwkundige compartimentering niet gewenst of mogelijk is, automatisch afrolbare brand- en rookschermen een prima alternatief zijn. Mits op de juiste wijze toegepast. Informeer bij je lokale brandweerkorps voor adviezen.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351