In welke situaties kan een Digitaal Interactief Nevenpaneel uitkomst bieden?

Een honderd procent brandveilig gebouw bestaat niet, maar als gebouweigenaar moet je wel nadenken over het niveau van brandveiligheid dat je nastreeft. Welke gevolgen van brand accepteer je wel en welke niet? Het zijn vragen waar je je als organisatie een mening over moet vormen om tot een visie op brandveiligheid te komen.

Erwin de Graaf, adviseur bij adviesbureau Smits van Burgst Beveiliging (SvBB) is de bedenker van het Digitale Interactieve Nevenpaneel. SvBB werkt veel in opdracht van overheidsinstellingen, waaronder een aantal penitentiaire inrichtingen. “Wij zijn geen technisch adviesbureau”, legt Erwin uit. “Wij denken in functionele oplossingen voor praktische processen. Bijvoorbeeld over de vraag: hoe verloopt een proces in een meldkamer nou eigenlijk? Die processen zijn voor ons leidend bij het ontwikkelen van oplossingen."

Voor de brandveiligheid van gebouwen worden door de overheid eisen gesteld en deze eisen staan beschreven in het Bouwbesluit 2012. De eisen van de overheid hebben als doel de kans op slachtoffers en uitbreiding van brand naar aangrenzende gebouwen en percelen tot een minimum te beperken. Deze eisen garanderen echter niet de bescherming van het gebouw tegen brand- en rookschade, en al helemaal niet de gevolgschade. Als de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt verstoord, kan dat ernstige gevolgen hebben.,

Oorzaken van onterechte meldingen

Voldoen aan het wettelijk kader is dus niet altijd voldoende. Soms zijn aanvullende brandveiligheidsmaatregelen zoals een digitaal interactief nevenpaneel nodig. Hiermee kun je in lijn met de NEN 2535 aan je interne organisatie laten weten a. dat er een brand is, b. waar die brand zich precies bevindt en c. en registreren wat de oorzaak van de brandmelding is geweest. Was het een juiste melding of was de melding onterecht of zelfs ongewenst? Deze informatie moet je conform de NEN 2535 vastleggen in een logboek. Dit om te voorkomen dat de brandweer te vaak onterecht moet uitrukken. “Juist dit bijhouden van informatie in een fysiek logboek schiet er in de praktijk nogal eens bij in”, vervolgt Erwin. “Bijvoorbeeld doordat het logboek zich in een andere ruimte bevindt dan de mensen in de meldkamer die de brandmelding als eerste binnen krijgen. Een lastig fenomeen dat we vaak tegenkomen.”

“Met name in Penitentiaire Inrichtingen zien we nogal eens dat onterechte of valse meldingen vaker voorkomen dan bij andere type gebouwen. Dit heeft twee oorzaken: 1. gedetineerden die mogen roken in hun cel kunnen al dan niet opzettelijk zorgen voor onterechte of ongewenste brandmeldingen. De tweede oorzaak is dat op een meldkamer meerdere processen worden afgehandeld waardoor een logboek over de aard en oorzaak van brandmeldingen regelmatig niet wordt bijgehouden.”

Digitaal nevenpaneel

Om een oplossing te vinden voor het probleem van de ongewenste meldingen en het gebrek aan informatie in het logboek, is Pneuman gevraagd een interactief nevenpaneel te ontwikkelen met een ingebouwde functie voor de automatische afhandeling van de brandmelding en de logboekfunctie via een drop down venster. Een dergelijk interactief nevenpaneel heeft drie grote voordelen voor meldkamers:

  1. Je hebt in een oogopslag een visuele plattegrond van de locatie waar de melding is gedaan.
  2. Er wordt aanvullende informatie zoals de doormeldvertraging getoond.
  3. De melding wordt via het digitaal nevenpaneel procedureel afgehandeld.
  4. Installatie en bedieningsscherm staan op zichzelf en zijn uniform, dus in elke PI toepasbaar. Dit geeft een stuk uniformiteit in meldkamers. Ook in grote complexe organisaties zoals ziekenhuizen waar een 24-uurs meldkamer actief is, kan een dergelijk interactief nevenpaneel de registratie en afhandeling van brandmeldingen makkelijker maken.

Investeren in innovatie

"Het is de core business van Pneuman om hierin als marktleider mee te denken en zich te onderscheiden van andere leveranciers. En dat niet alleen, ze tonen zich ook bereid te investeren in de ontwikkelingskosten van een dergelijk interactief nevenpaneel. Wij kijken naar de processen, Pneuman ontwikkelt en implementeert de nieuwe oplossing. Juist om deze reden is Pneuman zo’n fijne,  innovatieve partner.”

 


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351