Het Cascademodel: hoe één vonkje tot een miljoenenbrand kan leiden ...

Kent u hem al; het Cascademodel ofwel; ‘De Curve van Ellende?’ Niet? Dan bent u niet de enige. Daarom leggen we deze (bewezen) theorie graag aan u uit. De kern van de theorie is als volgt: Hoe eerder je een brand stopt, hoe makkelijker dit gaat, hoe beperkter de schade. Laten we het Cascademodel eens van dichtbij bekijken en wat u zelf kunt doen om de curve gunstig te beïnvloeden.

Het effect van een brand: de exponentiële gevolgen

Het Cascademodel vindt zijn oorsprong in brandonderzoek en is ontwikkeld om na te kunnen gaan hoe een brand zich heeft (kunnen) ontwikkelen en wat hiervan de exponentiële gevolgen zijn. Wat je vaak ziet als een brand niet kort na het ontstaan geblust wordt, is dat niet alleen het risico op uitbreiding van de brand steeds verder toeneemt, maar ook dat de gevolgen van die uitbreiding steeds ernstiger worden. Vergelijkbaar met de treden van een waterval waarbij met elke trede, de schade toeneemt.

Wat kunt u zelf doen om de Cascade te stoppen?

Zo kan een relatief kleine brand, bijvoorbeeld een voorwerp dat in brand vliegt, in het ‘worst case scenario’ overslaan op uw pand, vervolgens op dat van uw buren en daarna op de wijk waarin uw pand zich bevindt en tenslotte op de gehele stad. Gelukkig is er een manier om deze ‘waterval’ in een vroeg stadium te stoppen. Er zijn een aantal relatief eenvoudige brandpreventieve maatregelen die u zelf in uw pand kunt treffen om een brand in vroeg stadium te kunnen blussen en zo uitbreiding te voorkomen. Denk hierbij aan een goed brandmeldsysteem en kleine brandblusmiddelen.

Wees er op tijd bij

Volgens het Cascademodel is het dus zaak om zo snel mogelijk na het ontstaan van een brand te weten wat de precieze aard en locatie van de brand is. Want zolang je in een vroeg stadium bij de brand bent, kun je het vuur vaak nog eigenhandig blussen en zo erger voorkomen. Iets wat in een later stadium meestal niet meer lukt. Gelukkig zijn er oplossingen om deze essentiële informatie tijdig te ontvangen. Bijvoorbeeld via een digitaal brandmeldpaneel of rechtstreeks op uw smartphone. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351