Help brand! Of toch niet?

Om te voorkomen dat de brandweer loze meldingen krijgt, kan in speciale gevallen de automatische brandmelding vanuit de brandmeldcentrale naar de meldkamer worden vertraagd. Uiteraard onder een aantal strikte voorwaarden. Want voor niets de brandweer laten uitrijden, dat wil je natuurlijk altijd voorkomen. Maar je wilt ook wanneer er sprake is van een echte brand, dat de melding zo snel mogelijk doorkomt.

Doormeldvertraging mag alleen wanneer …

  • … er toestemming is van de bevoegde autoriteit, in de meeste gevallen is dit de brandweer.

  • ... de interne organisatie voldoende capabel is.  Het gaat hier bijvoorbeeld om opgeleide personen zoals BHV-ers. Dit wordt vooraf getoetst.

  • ... er daadwerkelijk een interne alarmopvolging is.
  • ... indien er voldoende mensen aanwezig zijn die weten hoe ze moeten handelen bij brand, zoals BHV-ers en personen die weten hoe ze een brandmeldcentrale moeten bedienen.
  • ... handmelders mogen niet worden onderbroken. Hier is een goede reden voor. Welke dit is lees je hieronder.

Handmelders moeten altijd doormelden

De vertraging mag nooit de directe doormelding van handbrandmelders in de weg staan. Een van de acties die de opgeleide personen doen is een verkenning van het bouwwerk. Als tijdens de verkenning blijkt dat het een echte brand betreft, dan is het zeer gewenst dat de brandweer direct gealarmeerd wordt. Tijdens de verkenning kan een melding van een rookmelder waarop vertraging zit, overruled worden door het bedienen van een handbrandmelder, zodat vanaf dat moment alsnog een onvertraagde melding doorkomt.

Bediening ook mogelijk op een digitaal brandmeldpaneel

Het activeren van de doormeldvertraging gebeurt op een brandmeldcentrale. Sinds kort is het ook mogelijk om deze bediening op een digitaal brandmeldpaneel in te stellen.

Ontvang vrijblijvend infosheet 'Zo werkt doormeldvertraging'

Wilt u nog eens rustig nalezen hoe doormeldvertraging precies werkt? Neem dan contact op met Ad Smits via [email protected] en ontvang geheel vrijblijvend de infosheet ‘Zo werkt doormeldvertraging’ waarin de werking van doormeldvertraging op een digitaal brandmeldpaneel duidelijk in tekst en beeld wordt uitgelegd.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351