‘Bij brand geen lift’ heroverwogen

Volgens het Bouwbesluit 2012 mochten gewone liften in geval van brand niet gebruikt worden als vluchtweg. Toch bleef de vraag: ‘zou je de lift bij brand wel kúnnen gebruiken’? Om antwoord te krijgen op deze vraag heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken Antea Group begin 2018 gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om liften toch te gebruiken als vluchtweg bij brand. De uitslag van het onderzoek was verrassend: het advies ‘Bij brand geen lift’ verdiende heroverweging. Het gevolg hiervan is dat het Bouwbesluit zal worden aangepast op dit punt.

Advies ‘Bij brand geen lift’ verdient heroverweging volgens Antea

In een appartementengebouw zijn mensen vaak afhankelijk van een lift om de begane grond te kunnen bereiken. Maar vrijwel iedereen kent de uitspraak: ‘Bij brand, geen lift’. Dit levert een dilemma op in geval van brand. Antea Group heeft hierop onderzocht of het mogelijk is om, in geval van brand in een appartementencomplex, toch de lift te gebruiken bij de ontruiming van het gebouw. Susan Eggink, senior adviseur bij de Antea Groep, was één van de drie onderzoekers en presenteerde de uitkomsten van dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat bij brand gewone liften kunnen worden gebruikt, met enkele eenvoudige aanpassingen. Zoals een brandvrije voeding, geen afschakeling door de brandmeldinstallatie en een voorkeursschakeling bij het besturingssysteem. Egginks’ advies aan gebouweigenaren: “Richt je aandacht op waar het potentieel in een gebouw zit en maak een plan voor wat nodig is voor bewoners om de lift bij brand te kunnen gebruiken. Daar kunt u morgen al mee aan de slag.’’

Zelfdenkende lift

John van Vliet, directeur van het Liftinstituut, ging tijdens een congres in november 2018 over dit onderwerp nog een stap verder. “Laat niet mensen, maar de lift zélf bepalen of gebruik bij brand mogelijk is’’, was zijn insteek. “In alle gevallen is het belangrijk om bewoners goed te informeren over evacuatiemogelijkheden en hoe ze het beste kunnen handelen.”

Aanpassing Bouwbesluit in de maak

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gewerkt aan een aanpassing van het Bouwbesluit. Het voornemen is om de vluchtmogelijkheden voor senioren en kwetsbare mensen in nieuw te bouwen gebouwen te verbeteren. Daarbij wordt ook het gebruik van liften (niet zijnde de brandweerlift), naast de aanwezige vluchtwegen zoals die nu al vereist zijn, benoemd en de manier waarop wordt beschreven. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels op 1 januari 2021 ingaan.

Heb je vragen over brandveiligheid?

Wil je meer weten over het verbeteren van de brandveiligheid in jouw bedrijfspand? Vraag dan je lokale brandweerkorps om advies. Of bel met ons. Wij zijn Pneuman.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351