Ad Smits: 'We doen nog teveel aan branddetectie in plaats van aan brandpreventie'

Kennis delen, kennis halen, netwerken met vakbroeders uit het hele land, lunchen, discussiëren en de nieuwste technologische snufjes bekijken. Alles was mogelijk op het Nationaal congres Brandpreventie van de Brandpreventie Academy dat op 13 juni in Echteld plaatsvond. Pneuman was ook dit jaar één van de sponsoren van dit toonaangevende evenement. Behalve een digitaal brandmeldpaneel, demonstreerde Pneuman ook een koppeling met een BHV App; één van hun recente ontwikkelingen op het cloud-platform. Ad Smits: ‘Er is al veel bereikt, maar we hebben nog genoeg uitdagingen om Nederland écht brandveilig te maken.'
 

Noviteit

Over het feit dat er dit jaar maar liefst drie aanbieders van digitale brandmeldpanelen op het congres vertegenwoordigd waren zegt Ad: ‘Dat zegt natuurlijk wel iets over de populariteit van een dergelijk relatief nieuw product. Er is dan ook nog veel verschil in de connectiviteit van de verschillende brandmeldpanelen. Zo zijn wij de enige leverancier van deze panelen met een koppeling naar apps van derden, zoals bijvoorbeeld een BHV app.’ Vanwege deze technische noviteit trok de stand van Pneuman verreweg de meeste belangstelling tijdens het congres.
 

Er wordt nog te weinig geleerd van fouten

Van de presentaties die werden gegeven was de meest opvallende die van een lector Brandveiligheid. In zijn lezing ging hij dieper in op een aantal gevallen van brand in de praktijk. Gevallen waar zo’n beetje alles mis is gegaan. Branden die konden ontstaan doordat men zich niet bewust was van bepaalde risico’s. Of nog erger; door het niet naleven van de brandveiligheidsregels en door fouten. Ad: ‘Schrijnend is dat er van de oorzaken van brand nog te weinig wordt geleerd. En dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid; degene die de brandveiligheidsregels maakt.’
 

Van Branddetectie naar Brandpreventie

Tijdens een van de lezingen ontstond een interessante discussie. De titel van het congres luidde: ‘Nationaal congres Brandpreventie’. Maar al pratende kwamen we erachter dat bijna iedereen die op het congres aanwezig was, slechts aan brand_detectie_ doet. Terwijl op het moment dat je een brand ontdekt, er al een gevaarlijke situatie bestaat. Ad: ‘We moeten meer naar het voorkómen van brand en dat is een kwestie van bewustzijn. En van het kiezen van de juiste (brandvertragende) materialen bij het bouwen. Panden niet te dicht op elkaar zetten, kortom; risico’s uitsluiten. Tot het zover is, kan Pneuman ervoor zorgen dat de brandmelding snel en duidelijk wordt weergegeven. Zodat snel ingrijpen mogelijk is en levens hopelijk kunnen worden gespaard.’


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351