Sheraton Amsterdam Airport

In onze vorige blog vertelden we u al het een en ander over het Sheraton Amsterdam Airport Hotel. Dit internationale conferentiecentrum dat dagelijks onderdak biedt aan ongeveer duizend gasten, moest op het gebied van brandveiligheid gaan voldoen aan de Nederlandse wetgeving en eisen van het Bouwbesluit 2012. In deze blog gaat projectleider Max van Holst Pellekaan dieper in op hoe men kwam tot de keuze voor een digitaal brandmeldpaneel.

Verschillende stakeholders en even zo vele wensen

Max: “Het Sheraton is een mooi voorbeeld van een hotel waar in korte tijd heel veel moest gebeuren. En er waren veel verschillende stakeholders en even zo vele wensen betrokken bij dit project. Zo kwam tijdens de gesprekken met de brandweer over de veiligheidseisen, direct al de wens tot verplaatsing van het brandweerpaneel ter sprake. Het gehele gebouw kan worden beschouwd als zeer complex omdat het uit twee delen bestaat met daartussenin een atrium. Ook is er sprake van diverse niveauverschillen en meerdere ingangen. Bovendien zijn de twee ‘torens’ met hotelkamers op spectaculaire wijze via het atrium met daarin panoramaliften met elkaar verbonden.”

Afwegingsmodel

“Vanuit eerdere ervaringen en kennis van digitale brandweerpanelen heb ik als MVH adviseur mijn kennis ingebracht om te komen tot een afwegingsmodel en uiteindelijk tot een keuze”, vervolgt Max. “Tijdens dit proces kwam echter ook een ander, onvoorzien proces op gang: de verkoop van het hotel. Waarbij een nieuwe eigenaar in beeld kwam die behoorlijk wat ambities voor het hotel bleek te hebben. Zijn plannen bestonden uit het verbouwen van de hotelkamers, het uitbreiden van het aantal kamers binnen de bestaande bouw, het verplaatsen van een aantal functionaliteiten waaronder de club-lounge, de receptie, het nevenpaneel en de brandmeld- en sprinklerinstallatie. En ook nog een grondige renovatie. Alle hierbij geïnventariseerde upgrade werkzaamheden van de brandmeld- en ontruimingsalarm installatie, alsmede de uitbreiding van de sprinklerinstallatie, gaven het proces een extra ‘boost’ om te kiezen voor een digitaal brandweerpaneel.”

Weloverwogen keuze

“In 2018 stonden we voor de keuze tussen twee mogelijkheden. We konden kiezen voor een traditioneel paneel in een gasten omgeving waar de nieuwe brandweeringang gelegen is. Of we konden kiezen voor een mooi ‘State of the Art’ brandmeldpaneel in de hal van het Conference Center. Waarbij we de mogelijkheid zouden hebben om binnen het uitvoeringsplan van drie jaar niet eerst een desinvesteringen te doen. En waarbij bouwkundige aanpassingen simpel en snel verwerkt zouden kunnen worden in de digitale weergaves. Het afwegingsmodel gaf in dit geval de verwachte doorslag: we gingen voor een digitaal brandweerpaneel dat koppelbaar is op de bestaande Siemens Cerberus Pro brandmeldinstallatie annex nieuwe sprinklermeldcentrale.”

Huidige status

“Nu, anno 2021, is de omgevingsvergunning voor tien extra kamers verleend, is de renovatie van de gehele receptie verdieping in uitvoering, wordt de fitnessruimte verplaatst en is de tijdelijke ingang verplaatst naar de ingang van de conferentie verdieping. Het brandmeldpaneel kan eenvoudig op afstand online aangepast worden aan de nieuwe situatie. Ook de mensen van de technische dienst en de afdeling security zijn content met de gekozen oplossing. Ze zien het als een groot voordeel dat ze het paneel geen dag hoeven te missen doordat de aanpassingen eenvoudig digitaal zijn te laden. En het paneel dus niet fysiek hoeft te worden aangepast.”


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351