Kan een brandweerpaneel meer dan brand melden alleen?

Een brandmeldpaneel, oftewel brandweerpaneel want het hangt tenslotte in uw pand om de brandweer snel van informatie te voorzien over de locatie van een brand, is altijd een custom made product. Elk gebouw is immers uniek. De vorm, de grootte, het aantal bouwlagen en de indeling van de detectiezones bepalen hoe groot het brandweerpaneel moet zijn en hoe gedetailleerd het gebouw moet worden weergegeven. De positie van het paneel bepaalt de projectie van het gebouw op het paneel.

Geen paneel is hetzelfde

In de norm (NEN 2535) is vastgelegd hoe een brandweerpaneel er uit moet zien. In de norm ligt onder meer vast hoe groot de teksten op het paneel moeten zijn en hoe symbolen er uit zien. Daarnaast zijn er brandweerregio’s die nog extra, ook wel ‘bovenliggende’ eisen genoemd, en wensen hebben. Het komt ook voor dat de eindgebruiker of de brandweer specifieke wensen hebben. Bijvoorbeeld dat de blusleidingen staan aangegeven op het paneel.

Calamiteiten verstrengeling

Doordat de mogelijkheden van het weergeven van deze aanvullende informatie op een digitaal paneel veel groter zijn, kunnen we vaker voldoen aan de specifieke wensen van gebruikers, brandweer, installateur of adviseur. Uiteraard waken we voor ‘calamiteiten verstrengeling’. De belangrijkste functie van het brandweerpaneel is en blijft dat het in korte tijd de bedoelde informatie aan de brandweer doorgeeft in geval van brand. Maar er zijn legio voorbeelden van extra informatie die het paneel in rust kan weergeven, die deze hoofdtaak niet in de weg staan. En vaak kan aanvullende informatie zelfs meehelpen om een brand eerder te blussen. Of het pand eerder te ontruimen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Sprinkler zones aangeven als oplichtende hotspots, zodat de sprinklers duidelijk te onderscheiden zijn van de detectiezones van hand- en automatische brandmeldingen.
  • Vluchtroutes; je kunt alle vluchtroutes een specifieke kleur geven of op laten lichten bij een brandalarm. Elk alarm zal dan een vooraf bepaalde vluchtroute aangeven.
  • Opslag van gevaarlijke stoffen; eventueel in combinatie met de actuele windrichting.
  • Opstelplaatsen voor de brandweervoertuigen.
  • Verzamelplaats in geval van calamiteiten
  • Doormeldvertraging

‘Wants’ versus ‘Needs’

Meestal is een brandmeldpaneel geëist oftewel een ‘need’. Tegenwoordig worden steeds vaker digitale brandmeldpanelen gewenst, oftewel een ‘want’,  daar waar ze niet perse geëist zijn. Het digitale paneel wordt dan aangeschaft omdat men ze wil en niet omdat het moet. Dit heeft onder meer te maken met de steeds groter wordende bewustwording onder gebouwbeheerders van de gevaren die brand met zich meebrengt en de schade die dat oplevert. En ook met de vele mogelijkheden die een digitaal paneel die biedt. Zo kun je op een digitaal paneel naast functies die ‘moeten’ ook functies laten opnemen die je graag wilt hebben. Zo kun als het paneel in rust is bijvoorbeeld informatie verstrekken over het weer, reistijden of over het energieverbruik van het gebouw. Ook het tonen van reclameboodschappen behoort tot de mogelijkheden.

Daag ons uit!

Heeft u ook een idee voor aanvullende informatie die u graag zou willen laten zien op uw brandmeldpaneel? Laat het ons weten en wij nemen de uitdaging aan om uw wens te realiseren! Wij zijn Pneuman.


> Blijf op de hoogte van Tips!

Ad Smits
+31299411351