Multifunctionele parkeergarage RAI

Op en top flexibiliteit

De nieuwe parkeergarage van RAI Amsterdam is een spraakmakend gebouw geworden. Niet alleen qua esthetiek en multifunctionaliteit, maar ook voor wat betreft de (licht)installatie, waarbij gewenst was de bediening te integreren in de al aanwezige digitale bedieningspanelen in de bestaande bouw. Reden voor de installateur om contact op te nemen met Pneuman BV, dat in het verleden ook de touchpanels voor de overige RAI gebouwen leverde.


Intelligent Dali lichtbesturing systeem

In de parkeergarage is een intelligent DALI-lichtbesturingssysteem voorzien, waarvoor alle routers en actoren en de programmering en inbedrijfstelling door Pneuman is verzorgd.

Parkeren of exposeren

Het systeem is zo geprogrammeerd dat de LED-verlichting eenvoudig kan worden omgeschakeld van een gewenst niveau tijdens een beurs naar automatische parkeerverlichting.

Visualisatie

Daarnaast kunnen op de bedieningspanelen eventuele storingen per armatuur worden uitgelezen. En ook storingen van andere systemen worden op onze touchpanelen gevisualiseerd. Net als het energieverbruik. De gegevens van de kWh meters worden via Modus binnengehaald en gepresenteerd.

Ook behoefte aan een flexibel besturingsysteem? +31 (0)299 411 350 | [email protected]