De nieuwe norm Brandveiligheid; wat betekent dit voor u?

Medio 2018 werd de nieuwe norm NEN2535 gelanceerd. Deze norm gaat over brandveiligheid in openbare gebouwen, bedrijven en organisaties. Vorig jaar was deze nieuwe norm nog slechts informatief en niet bindend. Begin 2019 is de norm brandveiligheid toegewezen en van kracht geworden. De nieuwe norm NEN2535 brengt een aantal wezenlijke veranderingen met zich mee. We zetten ze even kort voor u op een rijtje:

Digitaal Brandmeldpaneel

Naast het reeds bekende conventionele brandmeldpaneel, is in de nieuwe norm voor het eerst ook een digitaal brandmeldpaneel omschreven. Dit maakt het vanaf heden makkelijker om dit type paneel te certificeren omdat de eisen waaraan dit paneel moet voldoen beschreven zijn.

Toevoeging aan de norm

Afhankelijk van een aantal factoren worden brandmeldpanelen binnen deze norm geëist. Aan deze opsomming is nu toegevoegd dat ook op het moment dat vanuit de norm Brandveiligheid een brandmeldpaneel niet vereist is, het bevoegd gezag alsnog een brandmeldpaneel mag eisen indien zij dit noodzakelijk acht.

Rol brandweer verandert

De brandweer wil steeds minder verantwoording dragen als het gaat om eisen op het gebied van brandveiligheid en we zien een verandering naar een meer adviserende rol. Om deze reden is de driekant-schakelaar voor Reset BMC - welke normaliter in het brandmeldpaneel zit - hier nu niet langer in opgenomen. Met deze schakelaar kon de brandweer voorheen de brandmeldcentrale op afstand resetten. In de nieuwe situatie dient de gebruiker dit resetten van de brandmeldcentrale zélf te verzorgen.

Verschuiving verantwoordelijkheid

Deze verschuiving van de rol van de brandweer brengt tevens met zich mee dat de gebruiker én de eigenaar van een pand of bouwwerk, zelf verantwoordelijk zijn voor een goed werkende brandmeldinstallatie. Als het om een gecertificeerde installatie gaat, dient u er zelf voor te zorgen dat uw installatie ook daadwerkelijk gecertificeerd wordt en volgens de regels wordt onderhouden.

Heeft u vragen?

Wilt u naar aanleiding van deze blog meer weten over wat de nieuwe norm brandveiligheid voor uw situatie betekent? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies. U kunt bellen met Ad Smits: 0299 411351 of stuur uw vraag in een mail naar: [email protected]. We denken graag met u mee.